Ouderbijdrage

Basisschool Cosmicus krijgt een vergoeding van het rijk voor het onderwijsleerpakket van de school. Veel kan hieruit betaald worden, maar activiteiten en materialen die het onderwijs meerwaarde geven kunnen hieruit niet worden betaald. Cosmicus vindt het van belang voor de kwaliteit van het onderwijs om een ouderbijdrage te vragen om deze activiteiten te kunnen realiseren en aanvullende materialen te kunnen aanschaffen.

Hoe ziet de ouderbijdrage op Cosmicus eruit?
  • Voor elke leerlingen geldt een basisbedrag ouderbijdrage. Het basisbedrag voor ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-2016 is bepaald op €60 per kind per jaar. Daarmee bekostigd de school een gedeelte van de pedagoog en de culturele activiteiten (zoals sinterklaas, kerst, museumbezoeken, pasen en kleur bekennen). Het is mogelijk de ouderbijdrage in termijnen te voldoen. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.
  • Daarnaast zullen we de kosten van leerjaarspecifieke activiteiten in rekening brengen, zoals schoolreis €25, buitenles €50 en schoolkamp €80.

Het niet betalen van de ouderbijdrage houdt in dat leerlingen niet mee kunnen met de schoolreis, excursies en buitenles. Wij verzoeken u dit bedrag per bank/giro over te maken op onze rekening, ABN Amro IBAN-nummer: NL95ABNA0609802445.