Basisschool Cosmicus

Onze visie

BS Cosmicus streeft ernaar een natuurlijk kennisbaken, een ontmoetingsschool te zijn, waar op een zorgvuldige wijze met de ander wordt omgesprongen en waar iedereen met respect en vertrouwen wordt behandeld.